Gå till innehåll
Sundsvalls Segelflygklubb
Sundsvalls Segelflygklubb

Publicerad: 2022-12-25

Senast uppdaterad: 2024-01-14

Författare: Anders Dillner

Medlemsskap och flygutbildning

Ansök om medlemsskap i Sundsvalls Segelflygklubb och anmäl dig till flygutbildning

 • Börja med att läsa igenom lite formalia om personuppgifter och villkor för medlemskap nedan.
 • Sedan gör du aktuella val om medlemsskap och ev flygutbildning.
 • Till sist fyller du i dina personuppgifter.

Om du undrar över något är det bara att slå en signal.

Välkommen till vår flygklubb!

Anders Dillner
Kassör SSFK
070-727 2106

Inte fyllt 18?

OBS, om du inte fyllt 18 år måste målsman godkänna din ansökan. Använd då denna blankett Länk till annan webbplats. för att ansöka om medlemskap.

Behandling av personuppgifter

 • Som medlem i Sundsvalls Segelflygklubb kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet.
 • Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.
 • Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.
 • Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta vår kassör för att ansöka om medlemskap.
 • Sundsvalls Segelflygklubbs Integritetspolicy finner du här Pdf, 78.7 kB..

Sundsvalls Segelflygklubbs (SSFK) villkor för medlemskap

 • Medlem ska följa gällande stadgar för SSFK ideella och ekonomiska föreningar samt överliggande förbund. Avsteg kan i allvarliga fall medföra uteslutning ur klubben (Se föreningens stadgar här).
 • Klubbens officiella hemsida och e-post är normala distributionskanaler för information.
 • Betalning för all flygning i flygplan tillhandahållna av SSFK, samt för övriga avgifter, skall vara SSFK tillhanda senast 7 dagar efter utförd flygning eller debitering av övrig avgift.
 • Vid utebliven betalning äger styrelsen enligt stadgarna rätt att avstänga medlem från flygverksamhet.
 • Dröjsmålsränta debiteras med 20% från och med dag efter förfallodag. Om aktuell referensränta + 8% under någon tid överstiger 20%, har Sundsvalls Segelflygklubb rätt att debitera referensränta + 8% under denna tidsperiod.
 • Medlemskap förnyas genom årlig inbetalning av medlemsavgift. Medlemsavgiften skall enligt SSFK stadgar betalas och vara SSFK tillhanda senast den 31 mars aktuellt år. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet varje år. Vid utebliven betalning avslutas medlemskapet. Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap får ändå gärna meddela detta skriftligt till kassören via brev eller mail.
 • Om medlem betalat medlemsavgift och avslutar sitt medlemskap efter den 31 mars samma år återbetalas inte den inbetalade medlemsavgiften.
 • All betalning till SSFK ska göras på bankgiro 636-8203 eller Swish 123 103 1111 med angivande av avsändare och vad betalningen avser.

Nu kan du fylla i formuläret nedan.

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Villkor * (obligatorisk)
Villkor

Jag ansöker om följande medlemsskap * (obligatorisk)
Jag ansöker om följande medlemsskapJag anmäler mig till följande flygutbildning
Jag anmäler mig till följande flygutbildning

Registrering
För att bli registrerad som medlem ska medlemsavgiften vara betald. Du hittar våra medlemsavgifter under "Information" på hemsidan. Kontakta kassören om du är osäker vilken medlemsavgift som gäller för just dig. OBS: Om du tror att du är medlem i klubb som har samarbetsavtal med SSFK, ring kassören så reder vi ut om det är aktuellt med medlemsavgift.